Αποτελέσματα και των τριών φάσεων του Β κύκλου των Πτυχιούχων

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του Καταλόγου και της βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης και των τριών περιόδων υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος».

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα.

 

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη: 05.07.2017 και Λήξη:09.08.2017

2η περίοδος υποβολής: Έναρξη: 06.09.2017 και Λήξη 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Έναρξη: 8.11.2017 και Λήξη: 13.12.2017