Η Εταιρία

Η StartupBusiness δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς. Ακόμη, γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και start-ups.
Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις οποίες διαθέτουμε ιδιαίτερα σημαντική πείρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, νέους επιστήμονες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουριστικές επιχειρήσεις.

Κύριος στόχος μας είναι η δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων με τις επιχειρήσεις – πελάτες μας. Μέσα από την αρμονική ανάπτυξη αυτής της σχέσης τα οφέλη και για τις δύο πλευρές θα είναι μεγάλα και κυρίως με μεγάλη διάρκεια. Η ανάπτυξη ειλικρινούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα μας, η δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο θα διερευνάται η ανάγκη της επιχείρησης και η επιλογή των κατάλληλων λύσεων για την ικανοποίηση της, αποτελούν εχέγγυα της επιτυχούς πορείας μας.

Κύριοι υποστηριζόμενοι κλάδοι

Προγράμματα υπό υλοποίηση

  • Τομέας κρέατος
  • Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα
  • Τομέας φρούτων και λαχανικών
  • Τομέας λαδιού
  • Τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Προϊόντα αλευρόμυλων
  • Αμυλούχα προϊόντα
  • Είδη αρτοποιίας
  • Ζυμαρικά
  • Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής
  • Παρασκευή ζάχαρης
  • Αρτύματα – Καρυκεύματα
  • Έτοιμα γεύματα
  • Παραγωγή ζωοτροφών
  • Αλκοολούχα προϊόντα
  • Μεταλλικό νερό
  • Χυμοί
  • Αναψυκτικά
  • Παραγωγή προϊόντων καπνού
  • Εκτυπωτικές δραστηριότητες
  • Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
  • Εκδόσεις
  • Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
  • Κατασκευή κοσμημάτων
  • Κατασκευή μουσικών οργάνων
  • Κατασκευή παιχνιδιών
  • Είδη ένδυσης
  • Υλικά / Κατασκευές
  • Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
  • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
  • Οικοδομικά υλικά
  • Μονωτικά υλικά
  • Υπηρεσίες τομέα μεταφορών
  • Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)
  • Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
  • ΑΠΕ
  • Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών
  • Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Ανακύκλωση
  • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
  • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
  • Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
  • Έκδοση και κατασκευή λογισμικού
  • Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
  • Κέντρα αποκατάστασης
  • Υπηρεσίες τηλε-ιατρικής
  • Θεραπευτικά κέντρα
  • Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου
  • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)
  • Θεματικά πάρκα
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 100%
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 100%
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 100%
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 100%
Γυναικεία Απασχόληση – Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 100%
Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II 100%
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (A’ κύκλος) 50%
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 100%
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 50%
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (B’ κύκλος) 65%