Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων «Επιχειρούμε Έξω»

Στις 8 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι 50.000 ευρώ.

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
Γ) παράγουν ή μεταποιούν ήδη προϊόντα
Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας (περιλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης και διαμονής στελεχών, ενοίκιο περιπτέρου και κόστος κατασκευής αυτού, κόστος μεταφοράς εκθεμάτων)
  • Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται το κόστος εγγραφής/συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα συμμετέχει στην επιχειρηματική αποστολή, ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων, παρουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατομικευμένων B2B συναντήσεων, μεταφορά δειγμάτων)

Επιδοτούμενες δραστηριότητες
– Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτοποιία
– Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών & Κατασκευή ειδών ένδυσης & δερμάτινων ειδών
– Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο
– Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
– Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
– Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
– Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
– Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
– Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
– Παραγωγή βασικών μετάλλων & μεταλλικών προϊόντων
– Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
– Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
– Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, οχημάτων & εξοπλισμού μεταφορών
– Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την συνολική βαθμολογία που θα λάβει η κάθε πρόταση.

Η ανάθεση της προετοιμασίας του φακέλου υποβολής σε εξειδικευμένους συμβούλους εξασφαλίζει μια υψηλή βαθμολογία.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310.220.875 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.