Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων - Eleusis News

Σκοπός 

Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων. 

Δικαιούχοι 

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής: 

Ωφελούμενοι
Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Διάρκεια και Επιχορήγηση 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες. Η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

• Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr πατώντας ΕΔΩ
• Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 
• H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις 
• Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης 
• Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και υπογράφουν συμφωνητικο

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα σας στείλουμε άμεσα προσφορά μας.