Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση – πέραν τις διόγκωσης του Δημοσίου χρέους – είναι η συσσώρευση οφειλών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και νοικοκυριών, είτε προς το Δημόσιο (π.χ. Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία), είτε προς τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. τράπεζες, προμηθευτές). Πρόκειται για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που υπολογίζεται στο 136% του ΑΕΠ και αποτελεί πολλαπλή απειλή τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους πολίτες.

Στην προσπάθεια να εξυγιανθούν επιχειρήσεις με υγιή χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους από καλύτερες βάσεις για την ανάπτυξή τους και να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμβάλλει και ο εξωδικαστικός μηχανισμός που αφορά τη σχέση των οφειλετών επιχειρηματιών-πιστωτών προς την κατεύθυνση της προώθησης αμοιβαίως επωφελών ρυθμίσεων του συνόλου των οφειλών τους, όχι μόνο των τραπεζικών.

Συγκεκριμένα στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν:

  • οι οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα (Τράπεζα) από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών,
  • οι οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016,
  • οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση,
  • οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία),
  • οι οφειλές για τις οποίες είχαν σφραγισθεί επιταγές εκδόσεώς σας λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος σας (Άρθρο 2).

 

Από 3/8/2017 οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  μπορούν να αιτηθούν για υπαγωγή στις διατάξεις και τη διαδικασία ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Aπό 2/2/2018 οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές έως 50χιλ στο Δημόσιο και τα Ασφ.Ταμεία, μπορούν να αιτηθούν για υπαγωγή στις διατάξεις και τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους.

Για συμμετοχή ενημερωθείτε εδώ>>