Συμβουλευτική Νέων Επιχειρήσεων

Ο επιχειρηματικός σύμβουλος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επιχείρηση και την αγορά.

Δεδομένου ότι η βάση της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν και θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά της, η ανάγκη σωστής στήριξης αυτών από άτομα εξειδικευμένα στο χώρο τόσο της συμβουλευτικής όσο και της παροχής υπηρεσιών είναι απαραίτητη.

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και start-up επιχειρηματικών σχημάτων, για την έναρξη της λειτουργίας τους και την είδοδό τους στην ελληνική αγορά.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Προκαταρκτική έρευνα αγοράς με στοιχεία ανταγωνισμού και καταναλωτικών τάσεων για το νέο προϊόν / νέα υπηρεσία
  • Μελέτη βιωσιμότητας για τη νέα επιχείρηση
  • Διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (προγράμματα ΕΣΠΑ, δάνεια για νέες επιχειρήσεις)
  • Ολοκληρωμένο business plan για 3ετή λειτουργία
  • Υποστήριξη ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης (φοροτεχνική συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310.220.875 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.