Δημοτικές Εκλογές

Κατασκευή Ιστοσελίδας Υποψηφίων

Η επικοινωνία αποτελεί τον κορμό του πολιτικού μάρκετινγκ. Και ένας τρόπος επικοινωνίας στην εποχή της ψηφιοποίησης του δημόσιου βίου είναι η οι ιστοσελίδες. Στην ομάδα μας, κατανοούμε πλήρως τη σημασία…