Ξεκινούν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ – 25.000€ ανά δικαιούχο

Την Τετάρτη 06.09.2017 ξεκινάει η 2η φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άνεργοι
 • Μισθωτοί 
 • Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες

 

Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους.

 

Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι:

 • Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας
 • ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού
 • λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή
 • δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου
 • σχεδιαστή – designer, διαφημιστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, μεταφραστή, ξεναγού, τουριστικού πράκτορα,
 • καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή
 • λογιστή ή φοροτεχνικού, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, αναλογιστή, κ.α.

 

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί από 5.000 έως και 25.000 ευρώ.

Έως 40.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 2 ατόμων.

Έως 50.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 3 ατόμων και πάνω.

 

Ενδεικτικά οι δαπάνες που καλύπτονται 100% είναι:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)
 • Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 • Διαφήμιση – προβολής, δικτύωση και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αναλώσιμα υλικά
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (ΕΦΚΑ)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας μέχρι 12.000€ (μισθός και ένσημα ΙΚΑ)
 • Πάγιος εξοπλισμός – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του επενδυτικού σχεδίου.

Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινάει στις 6.9.2017, και θα διαρκέσει μέχρι τις 11.10.2017. 

Η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε πρόταση. Εάν η βαθμολογία, μετά την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης, ανέρχεται σε τουλάχιστον 50%, τότε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης δύναται να επιχορηγηθεί. Εάν η βαθμολογία είναι λιγότερη από 50% απορρίπτεται.

Η ανάθεση της προετοιμασίας του φακέλου υποβολής και του επενδυτικού σχεδίου σε έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του επενδυτικού σας σχεδίου.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310.220.875 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.